Tạp chí công nghệ Việt Nam

Giới thiệu

Gửi tất cả các đại lý

Trước hết iDaily xin giải thích tên gọi iDaily để khách hàng dễ nhớ .

Chữ cái i là viết tắt của

– information : tức là thông tin. iDaily.vn là kênh thông tin dành cho đại lý muốn tìm nhà cung cấp tốt nhất

– internet : Việc tìm kiếm của khách hàng diễn ra trên internet. Do đó, i trong iDaily nghĩa là khách hàng có thể tìm kiếm chúng tôi trên mạng

idaily